http://www.farnostokolicne.sk

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 žiadostí na rok 2021

projekty 2021

 Začiatkom februára naša farnosť odovzdala  5 nových žiadostí na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Každý finančný príspevok na chod farnosti nám pomáha...Ďakujeme

režia

 Každým finančným príspevkom, ktorým prispejete na režijný chod farnost, nám pomôžete zvládnuť naše záväzky voči dodávateľom. Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli alebo sa rozhodnú prispieť a tak pomôcť našej farnosti.

Čislo účtu farnosti: SK94 5200 0000 0000 0714 5712. 

9. predsavzatí pápeža Františka

 

Mimoriadny rok sv. Jozefa /08.12.2020-08.12.2021/

ikona sv. Jozefa

 

page2image7165808

Zomrel Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.

 Vo veku nedožitých 88 rokov života odišiel do večnosti Prof. PhDr. Július Rybák, CSc., významný slovenský rusista, prekladateľ a vydavateľ  a pre našu farnosť veľmi blízky človek.

Naša farnosť odovzdala na Ministerstvo kultúry SR finančné a vecné vyúčtovanie zrealizovaných projektov za rok 2020

vyúčtovanie r. 2020

 Po zrealizovaní 5-tich schválených projektov Ministerstva kultúry SR v rámci Dotačného systému "Obnovme si svoj dom"  v roku 2020 sme 19. januára 2021 adresovali finančné a vecné vyúčtovanie predmetných projektov:

Podprogram 1.1

Názov projektu: 

Vydali sme Farský kalendár 2021

 

Aj pre tento rok naša farnosť pripravila Farský kalendár 2021 na tému prebiehajúcej obnovy farského kostola. Nájdete si v ňom zaujimavé fotografie s komentárom z komplexne zreštaurovanej svätyne kostola, ktorú sme zrealizovali v roku 2020.

Zakúpiť farský kalendár si budete môcť v sakrestii farského kostola.

Zrealizovali sme projekt s názvom: "Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - I. etapa: výskum a dokumentácia"

historia domus

 Myšlienka o vytvorení monografie františkánskeho konventu v Okoličnom sa už pomerne dlho objavuje na pozadí zrealizovaných výskumov a samotnej obnovy kostola sv.

Reštaurovanie "Bočný oltár sv. Ondreja" - II. etapa: oltárna architektúra a sochárska výzdoba je zrealizovaná.

sochy oltára sv. Ondreja

 Zámer komplexného reštaurovania bočného oltára sv. Ondreja v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary vyvolala realizácia sanácie vlhkosti trojlodia kostola v druhom polroku 2017 (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/realizujeme-stavebne-upravy-trojlodia-1etapa-sanaciu-vlhkosti

Syndikovať obsah
 
replica rolex