http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali se Obnovu pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

V rámci obnovy pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary sme v mesiaci november realizovali na konštrukčnú železobetónovú dosku stierkovú hydroizoláciu a následne tepelnú izoláciu v celom rozsahu mimo klenbu gotickej krypty. Izolácie sa separovali od vrchného betónového poteru.

Prajeme Vám a vyprosujeme požehnaný Adventný čas

 

Aj v tomto roku 2020 si môžete kúpiť Adventný veniec v našej farnosti a zároveň tak podporiť núdznych

 Aj v tomto roku na 1. adventnú nedeľu v kostole sv. Petra z Alkantary si môžete kúpiť Adventný veniec do Vašich príbytkov, ktoré nám pripravili naše školské sestry sv. Františka. Zároveň kúpou podporíte núdznych v našej farnosti.

Prinášame Vám peknú ukážku...

Zrealizovali sme IV. etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke kostola

krypta v klenbe

 V mesiaci október a november sme v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary zrealizovali poslednú etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke s pozoruhodnými nálezmi.

Výskumy v samotnej krypte rodu Okoliscanyi sme zrealizovali v roku 2016

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/archeologicky-vyskum-krypty-rodu-okolicsanyi-v-bocnej-kaplnke-kostola

Porucha živého vysielanie slávenia sv. omší je odstránená

kamera

Porucha živého vysielania slávenia sv. omší z farského kostola sv. Petra z Alkantary je odstránená. 

 

Pondelok: 02.12.2020 o 18:00 hod.

Streda - Sobota: 03.-07.11.2020 o 18:00 hod.

Nedeľa: 08.11 2020 o 09:00 hod.

 

Veríme, že sa takto spoločne duchovne spojíme pri slávení Ktristovej nekrvavej obety.

link: www.youtube.com/user/farnostokolicne/videos

Usmernenia ohľadom získania úplných odpustkov v mesiaci november 2020

candele

Dávame vám do pozornosti oficiálny preklad dokumentu - dekrétu Apoštolskej penitenciárie (2. november 2020 - 16:51 poslal spravca

Syndikovať obsah
 
replica rolex