Oznamy: cyklus nedeľných kázní

Prečo svätá omša začína úkonom kajúcnosti?

Vo sviatosti birmovania sme sa zaviazali, že prinesieme na svet Božie Kráľovstvo. Boh nám dal svojho Ducha, požehnal nás.
A čo sme urobili my?
Vyflákli sme sa na to, dokonca napomáhame zlu - ohovárame, hneváme sa, kradneme, nenávidíme, zraňujeme svojich blízkych, … Preto, ak chceme sláviť Eucharistiu, musíme sa za toto všetko kajať.

Čo znamenajú jednotlivé postoje na začiatku svätej omše?

  1. POSTAVENIE SA na začiatku liturgie.

Kostol a jeho symbolika

 Aj samotný kostol má svoju symboliku. Väčšinou boli kostoly stavané tiež podľa nejakých pravidiel.
Na západ je orientovaná veža kostola (z nemeckého slova Westwerk).
              - je to vchod zo strany sveta, zo strany hriechu
Na východ je orientované presbytérium, svätostánok.

Syndikovať obsah