http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

"Zanechať aspoň malú stopu - Krížik"

      Peter Križian, bohoslovec z Kňazského seminára v Spišskom Podhradí, patrí medzi tých mladých ľudí, ktorým sa úspešne darí zabíjať nudu.27. február 2010 - 23:01 poslal spravca

Pracovné stretnutie pracovníkov KPÚ - sekcie architektúry

sekcia architektúry

 Celodenné pracovné stretnutie Sekcie sakrálnej architektúry pracovníkov Krajských pamiatkových úradov Slovenska sa uskutočnilo v pondelok na farskom úrade.

21 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých v Smrečanoch

 V piatok večer sme pri slávení sv. omše vyslúžili sviatosť pomazania chorých aj veriacim v Smrečanoch. Keďže v rámci Svetové dňa chorých chceme našim veriacim poskytnúť aj túto duchovnú pomoc, na fifiálke v Smrečanoch prijalo 21 veriacich túto sviatosť. Prijatím dostávajú posilu od Krista pričom aj samotné slávenie liturgie bolo obetované za všetkých chorých.

31 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých

 Na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. februára) sme rovnako slávili XVIII. Svetový deň chorých aj v našej farnosti pri večernej sv. omši. Duchovný otec farnosti počas liturgie prečítal Posolstvo Benedikta XVI. k tomuto dňu, kde Svätý otec povzbudzuje veriacich, aby svoje utrpenie prežívali v spojení s Kristom.

Poďakovanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska veriacim za zbierku pre Haiti

 Nedávne zemetrasenie na Haiti spôsobilo smrť tisícov ľudí a obrovské materiálne škody. Zostalo mnoho sirôt, opustených a chudobných. Konferencia biskupov Slovenska reagovala vyhlásením mimoriadnej finančnej zbierky, ktorá sa uskutočnila vo všetkých katolíckych kostoloch. S potešením konštatujem, že ku 9. februáru 2010 máme na účte 1 057 000 eúr.

Pavol Strauss - známy i neznámy tichý konvertita

strauss pavol

 07. január 2010, prezident Gašparovič odovzdáva v starej budove SNR štátne vyznamenania.

5 dôkazov existencie Boha

Akvinský

 28. januára Cirkev slávi spomienku na sv. Tomáša Akvinského, ktorý okrem iného vo svojich dielach prináša aj 5. dokazov existencie Boha, ktoré vychádzajú z ľudskej skúsenosti a nie z nejakej definície Boha.

Tomáš znižuje počet všetkých svojich tradičných dôkazov na päť, ktoré do dejín vošli ako „päť ciest“.

Ekumenická pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube

Závažná Poruba-ekumena

 V nedeľu 24. januára sme o 15:00 hodine slávili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenickú pobožnosť v evanjelickom kostole v Závažnej Porube. Pobožnosti predsedal evanjelický brat farár Pavlík spolu s naším duchovným otcom. Ten vo svojom príhovore poukázal na potrebu úcty medzi všetkými kresťanmi ako aj potrebu opravdivého nasledovania viery v Ježiša.

Webová stránka farnosti oslavuje prvý rok existencie

torta

 Dnes je tomu práve rok (20.01.), čo webová stránka farnosti Okoličné bola naplno spustená. Pri spustení sme zverejnili aj najzaujímavejšie udalosti farnosti od leta 2008. A samozrejme sme zverejňovali aj aktuálne informácie. Po roku existencie sa nám podarilo webovú stránku zadefinovať v tom, čo by stránka farnosti mala čitateľom poskytovať a čo nie. Určite nechceme informovať len o tom, kedy sú sv. omše.

Syndikovať obsah
 
replica rolex