http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Komplexná obnova interiéru

Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v 2. polroku 2021

nástenné maľby - iluminácia

 Realizovaný projekt Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné s názvom "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary" sa dostal v druhom polroku 2021 do svojej predposlednej fázy, ktorá bola zameraná na nasledovnú stavebnú činnosť:

Zrealizovali sme výmenu sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

obnova okien 2021

 Už začiatkom 20. stor. arch. O. Sztehlom boli gotické okná v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary rozsiahlym spôsobom obnovené (História Domus: opravy a výmeny gotických kružieb a rebier + výmena okenných výplní za ..."ozdobnejšie zasklenie okien svätyne, jednoduché zasklenie ostatných okien kostola"). Zrealizovaná obnova bola do značnej mieri poškodená počas II.

O reštaurátorskej obnove trojlodia kostola v Okoličnom prinieslo svoju reportáž RTVS - Hlavné správy

rtvs hlavné správy

 O reštaurátorskej obnove trojlodia kostola v Okoličnom prinieslo svoju reportáž aj RTVS prostredníctvom Hlavných správ.

Link: www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/274532#1861

 

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Reportáž "Roboty ako na kostole" priniesla aj Televízia Lux

lux

 Reportáž s názvom: "Roboty ako na kostole" priniesla rovnako v týchto dňoch aj Televízia LUX:

Link: www.tvlux.sk/archiv/play/_26135

 

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Rádio Lumen prinieslo reportáž o našoch kostole sv. Petra z Alkantary

lumen

 V týchto dňoch odznela v Rádiu Lumen reportáž o obnove nášho chrámu. Vypočuť si ju môžete na:

soundcloud.com/…/obnova-stropnych-fresiek-v-kostole…

Príjemné počúvanie... :-)

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

MY Liptovské noviny aj o našich nástenných maľbách

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Do finále hlasovacej súťaže Nadácie VÚB - Poklady Slovenska boli nominované aj naše stredoveké nástenné maľby v kostole sv. Petra z Alkantary

nástenné maľby -centrálna lod

Nádácie VÚB - Poklady Slovenska spúšťa novú hlasovaciu súťaž. Zo 329 návrhov/prihlášok sa do finále dostalo 9 – medzi nimi je aj náš kostol, kontrétne reštaurovanie stredovekých nástenných malieb v interiéri trojlodia kostola.

Syndikovať obsah
 
replica rolex