Oznamy: liturgia

Sme aj my účastní na príprave obetných darov alebo len kňaz, ktorý predkladá Bohu obetné dary? Ako to prebieha?

Príprava obetných darov

Touto časťou začína druhá časť svätej omše – Eucharistia. Bohoslužba Slova a bohoslužba Eucharistie sú dve jasne oddelené slávenia. Preto treba najprv jednu ukončiť a potom druhú začať – nie ako sa to občas robí, že ešte počas Modlitieb veriacich sa už na oltár nosia posvätné nádoby a podobne…

Bohoslužba slova

Samotná bohoslužba slova v sebe zahŕňa dva rozmery:

1. ZMLUVA – jej ohlasovanie a potvrdzovanie.

Pápež zdôrazňuje absolútny primát Boha v liturgii

papa in audiencia XI.

Vatikán/Taliansko (25. augusta, RV) - Liturgia to nie je to, čo robí človek, ale to, čo koná Boh pre svoju zázračnú a bezhraničnú zhovievavosť – pripomenul pápež Benedikt XVI. účastníkom 62. talianskeho národného liturgického týždňa, ktorý sa do zajtra koná v meste Terst na východnom pobreží Talianska.

Význam Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

procesia v Okoličnom

Táto slávnosť sa v Cirkvi slávi vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice. Deň ustanovenia tejto Najsvätejšej sviatosti je Zelený štvrtok. Keďže Cirkev chce toto tajomstvo osláviť v plnej slávnosti a radosti, čo na Zelený štvrtok nie je možné, slávi ho vo štvtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. Sviatok pre celú Cirkev ustanovil pápež Urban IV.

Zoslanie Ducha Svätého a význam tejto slávnosti

zoslanie DS

Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje nedeľou Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi.

Benedikt XVI. pred modlitbou Raduj sa nebies kráľovná

papa - angelus domini

Vatikán (25. apríla, RV) – Modlitba Raduj sa nebies kráľovná dnes zaznela na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kam sa pápež Benedikta XVI. premiestnil po včerajšom požehnaní Urbi et orbi. Svätý Otec začal príhovor starovekým veľkonočným pozdravom: Pán skutočne vstal z mŕtvych. Aleluja:

Drahí bratia a sestry!

Vo Veľkonočné ráno Kristus zažiaril v jeho dome!

 

"Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja."

Úprimnú radosť so svetla Ježišovho zmŕtvychvstania a otvorenosť srdca pre jeho slová "Nebojte sa!" prajeme všetkým našim návštevníkom.

Veľkonočná nedeľa a jej význam

Eucharistia - Boží hrob

 Veľkonočná vigília - v noci.

Podľa dávnej tradície táto noc je oočakávaním Pána a vigília, ktorá sa v nej slávi, pripomína svätú noc, v ktorú Pán vstal z mŕtvych. Pokladá sa za " matku všetkých svätých vifílií". V nej totiž Cirkev bdie, očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanského zasvätenia.

Biela sobota a jej význam

Boží hrob 2011

1. Na Bielu sobotu Cirkev zostáva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým a v modlitbách a pôsom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

2. V kostole možno vyložiť na úctu obrazy Krista ukrižovaného alebo ležiaceho v hrobe, alebo obraz jeho zostúpenia k zosnulým, ktoré objasňujú tajomstvo Bielej soboty, alebo aj obraz Bolestnej Panny Márie.

V Božom hrobe máme všetci svoj podiel viny

 

V Božom hrobe sa nachádza podiel viny nás všetkých a preto sa dnes v pokore srdca musíme na tomto mieste a prosiť Boha o odpustenie a čisté srdce.

Syndikovať obsah