Oznamy: liturgia

Krížová cesta v rímskom Koloseu, Veľký piatok 2011

Koloseum II.

Vatikán/Taliansko (23. apríla, RV) – Včera, na Veľký piatok, sa v neskorých večerných hodinách v rímskom Koloseu konala Krížová cesta za účasti pápeža Benedikta XVI. Pri nesení kríža sa striedali kardinál Vallini, jedna rímska rodina, jedna rodina z Etiópie, dve rehoľné sestry z Rádu sv.

Veľký piatok - slávenie utrpenia a smrti Pána

 

1. V tento deň, keď "bol obetovaný Kristus, náš Veľkonočný baránok", Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha, uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta.

Veľká Noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

palmy Vatican

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

Kvetná nedeľa a jej význam

palma

V liturgii sa táto nedeľa po latinsky nazýva Dominica palmarum, čiže  Palmová nedeľa. Tento názov súvisí s palmami, ktorými v Jeruzaleme vítali Pána Ježiša ako kráľa. Apoštol Ján hovorí: "Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a vovali: Hosanna!

Sviatok Katedry sv. Petra

katedra sv.Petra

 Sviatok Katedry svätého Petra sa uvádza na 22. február už v Depositio Martyrum (354). Podľa tradície to bol deň, v ktorom sa sv. Peter ujal rímskeho biskupstva. Slávením Katedry svätého Petra sa vlastne slávi Učiteľský úrad Petra a ustanovizeň prvenstva a jednoty v Cirkvi. Svätý Peter v Ríme založil definitívne stredisko kresťanstva, pápažské sídlo, odkiaľ pápeži až podnes spravujú Katolícku cirkev.

Úvahy a modlitby za jednotu kresťanov

  BIBLICKÉ ÚVAHY A MODLITBY NA OSEM DNÍ

Má modlitba Baránok Boží ešte dnes zmysel?

  Tento článok má súvis  2. nedeľou v období cez rok a jej evanjeliom.

Kto a za akých podmienok sa može stať trvalým diakonom

  Katolícka cirkev pozná rád diakonátu buď trvalý alebo odčasný. Dočasný rád diakonátu je prvým stupňom kňazstva pri ktorom sa predpokladá prijatie druhého stupňa kňazstva - presbyterát. V našich diecézach sa zväčša rád diakonátu udeľuje v závere piateho ročníka teologickej fakulty a formácie v kňazskom seminári.

Majú sa sviatosti udeľovať pri svätej omši?

  Bohoslužba a sviatosti sa ešte často považujú za rôzne veličiny. "Bohoslužbou" sa pritom rozumie svätá omša, možno ešte pobožnosť, odlišne sa potom chápu ostatné sviatosti.

Syndikovať obsah