Oznamy: liturgia

Ako sa správať pri sv. omši

  Rímsky misál (liturgická kniha pre slávenie sv. omše)  uvádza vo svojich rubrikách len málo predpisov. Je to pochopiteľné, keď zvážime, že tento Rímsky misál je určení pre veriacich na celom svete. Všeobecné nariadenia venujú tejto otázke len pár riadkov (čl.

Ako sa správať pri sv. omši ll.

 Postoj sedenia:

Kde má sedieť kňaz?

 Rímsky misál o sedadle kňaza hovorí: "Sedadlo kňaza (sedes), ktorý slávi sv. omšu, má naznačovať, že jeho poslaním je predsedať zhromaždeniu a modlitbe." Z miesta sedesu kňaz prednáša vstupné obrady sv. omše, počúva Božie slovo, rozjíma v tichu po sv. prijímaní, prednáša spoločné modlitby veriacich ako aj modlitbu po prijímaní.

Prečo eucharistickú modlitbu prednáša len kňaz?

 V rubrikách Rímskeho misála nájdeme toto: "Medzi jednotlivými časťami sv. omše, ktoré sú určené kňazovi, na prvom mieste jednoznačne stojí eucharistická modlitba, ktorá je vrcholom celého slávenia" (VPRM 10).

Je možná omša aj bez kňaza?

  Podľa katolíckeho učenia platí, že " právoplatná je len eucharistia, ktorú koná biskup alebo človek ním poverený", ako hovorí už Ignác z Antiochie počiatkom druhého storočia. Podľa katolíckeho poňatia preto nie je možné sláviť eucharistiu bez ordinovaného kňaza. ani v núdzi.

Čo je nové v chápaní dnešnej sv. omši?

 Základná štruktúra liturgie sv. omše sa v siedmich článkoch nachádza v inštrukciách k novému Misálu a je určite nezvyčajná. Podľa tejto štruktúry je Kristus "skutočne prítomný v samotnom zhromaždení, ktoré sa schádza v jeho mene", potom v osobe kňaza, potom v Božom slove a podstatne, trvalo v Eucharistii.

Aké sú dôvody pre sobotnú sv. omšu "s nedeľnou platnosťou"?

  Dovolenie " sláviť nedeľnú a sviatočnú sv. omšu už v predvečer" vydal Rím v roku 1965 pre Nemecko na skúšobnú dobu päť rokov. Ako dôvod sa vtedy uviedol nedostatok kňazov, ktorí v nedeľu museli slúžiť viac sv. omší, ale aj turistika či cestovný ruch. Samozrejme sa toto dovolenie uvádzalo do praxe s istou opatrnosťou.

Prečo musím každú nedeľu ísť na sv. omšu?

  Kresťania sa schádzajú "prví deň v týždni" (Sk 20,7), v deň vzkriesenia (Mt 28,1), aby "počúvali učenie apoštolov, boli spolu, lámali chieb a modlili sa" (Sk 2,42). Zhromaždujú sa v deň Pána, aby chválou, oslavou a vďakou odpovedali na výzvu svojho Pána Ježiša Krista.

Odpustky za duše v očistci

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštíví kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Vianočné litánie - len pre súkromnú pobožnosť

 Pane, zmiluj sa. - Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. - Kriste, zmiluj sa.

 Pane, zmiluj sa. - Pane, zmiluj sa.

 

Syndikovať obsah