Oznamy: liturgia

Prečo potrebujeme pred Veľkou nocou pôst?

  V priebehu 3. storočia sa utváral veľkonočný okruh sviatkov samozrejme so svojimi dvoma obdobiami - pôstnou a veľkonočnou dobou. Prípravné obdobie sa oficiálne nazýva " veľkonočná kajúca doba", i keď sa u nás skôr nazýva pôstne obdobie. Je zamerané na krst a na pokánie.

Aký význam má veľkonočná svieca

  V modlitbe tretej veľkonočnej nedele sa veriace spoločenstvo modlí: "Bože, nech v nás veľkonočná radosť stále pretrváva". Viditeľným znamením tejto radosti je veľkonočná svieca - paškál ( z lat. paschale - veľkonočný), ktorá sa rozsvecuje pri bohoslužbách počas veľkonočnej doby a je umiestnena vedľa ambonu, z miesta zvestovania evanjelia. 

Kvetná nedeľa a jej význam

   V liturgii sa táto nedeľa po latinsky volá Dominica palmarum, čiže Palmová nedeľa. Tento názov súvisí s palmami, ktorými v Jeruzaleme vítali Pána Ježiša ako kráľa. Apoštol Ján hovorí: "Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna!

Kedy sa má sláviť Veľká noc?

  Správna voľba okamihu slávnosti je už svedectvom o tom, čo sa chce sláviť. Slávnosť Veľkej noci je podľa najstaršieho podania nocou bdenia pre Pána (Ex 12, 42), v ktorej obec očakáva zmŕtvychvstanie Pána.

Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi

traja králi

 Toto je veľký sviatok. Kristus sa zjavuje ako mocný vládca. Preto sa tento deň nazýva sviatkom Zjavenia Pána - Epiphania Domini. Trojako sa zjavuje velebnosť Krista, Boha, Kráľa, lebo tri udalosti slávi dnes Cirkev: mudrci z Východu sa mu klaňajú už v Betleheme, Boh Otec ho vyznáva ako svojho milovaného Syna, keď ho Ján krstil v Jordáne, a príroda sa mu podrobuje v prvom zázraku na svadbe v Káne Galilejskej. Liturgia je v znamení betlehemskej poklony. 

3. január slávime Najsvätejšie meno Ježiš

ihs

 Všimni si hĺbku slova: Keď sa narodil ježiš... Ľudia tak nazývajú Ježiša, ako ho nazval anjel skôr, ako sa počal v živote. On je totiž Spasiteľ aj anjela, aj človeka - ale človeka od vtelenia, anjela od začiatku stvorenstva. Dali mu - bovorí - meno Ježiš, ktorým ho nazval anjel (sv. Bernard).

Syndikovať obsah