Oznamy: nedeľné komentáre

3. pôstna nedeľa

1. čítanie: Ex 20, 1-17

2. pôstna nedeľa

1. čítanie: Gn 22,1-2.9a 10-13.15-18

1. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Gn 9,8-15

7. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 43, 18-19. 21-22.24b-25

1. nedeľa po narodení Pána - Slávnosť Svätej Rodiny

1. čítanie: Sir 3,3-7.14-16

Kniha Sirachovec sa používala v Cirkvi najmä v katechéze zameranej na prehĺbenie kresťanského života. Poučenia a rady v tomto čítaní sú veľmi aktuálne aj v dnešných časoch charakteristických krízou vo vzťahoch medzi generáciami a celkovou krízou rodiny. O to pozornejšie sledujme poučenia z 1. lekcie.

 

4. adventná nedeľa

1. čítanie: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

3. adventná nedeľa – cyklus B

 1. čítanie: Iz 61,1-2a.10-11

 

2. adventná nedeľa

1. čítanie: Iz 40,1-5.9-11

1. adventná nedeľa

1. čítanie: Iz 63,16d-17.19e – 64,2c-7

34. týždeň v období cez rok, Slávnosť Krista Kráľa

1. čítanie: Ez 34,11-12.15-17

Syndikovať obsah