Oznamy: nedeľné komentáre

33. nedeľa cez rok

1. čítanie: Prísl. 31,10-13.19-20.30-31

26. nedeľa cez rok

1. čítanie: Ez 18, 25-28

25. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 55,6-9

Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia.

 

2. čítanie: Flp 1,20c-24.27a

24. nedeľa cez rok

1. čítanie: Sir 27,30-28,7

23. nedeľa cez rok

Pred prvým čítaním (Ez, 33, 7-9)

 

22. nedeľa cez rok

1. čítanie: Jer 20, 7-9

21. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 22,19-23

Eliakim, ktorý sa v 1. čítaní spomína, predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov v Dávidovom dome. Možno to porovnať s úlohou, ktorú mal Jakubov syn Jozef v Egypte. Keď sa však spomína moc kľúčov a Dávidom dom, naša myseľ si ihneď predstavuje úrad zverený Petrovi v Cirkvi.

 

20. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 56, 1.6-7

19. nedeľa cez rok

1. čítanie: 1 Kr 19,9a. 11-13a

18. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 55, 1-3

Syndikovať obsah