Oznamy: nedeľné komentáre

17. nedeľa cez rok

1. čítanie: 1 Kr 3,5-6a.7-12

16. nedeľa cez rok

1. čítanie: Múd 12,13.16-19

15. nedeľa cez rok

1. čítanie: Iz 55, 10-11

14. nedeľa cez rok

1. čítanie: Zach 9,9-10

12. nedeľa cez rok

1. čítanie: Jer 20, 10-13

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

1. čítanie: Ex 34,4b-6.8-9

Svätodušná nedeľa

1. čítanie: Sk 2, 1-11

5. veľkonočná nedeľa

1. čítanie: Sk 6, 1-7

4. veľkonočná nedeľa

1. čítanie: Sk 2, 14a.36-41

3. veľkonočná nedeľa

1. čítanie: sk 2, 14.22-28

Syndikovať obsah