Oznamy: nedeľné komentáre

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

1. čítanie: Sk 2, 42-47

Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2, 1-13), o Ptetrovej reči a jej výsledkoch (2, 14-36) a o prvých  konverziách (2, 37-41). Text je ukážkou ideálnej komunity, ktorú charakterizuje jednota ducha, myslí a sŕdc, čo bol jedinečný príklad svedectva o kresťanskej viere.

 

Veľkonočná nedeľa

1. čítanie: Sk 10,34a 37-43

Slová apoštola Petra v Kornéliovom dome vyznievajú vo veľkonočnú nedeľu naozaj slávnostne. Peter je svedkom tajomného javu: obrátenia prvého pohana a celej jeho rodiny a jeho vstupu do Cirkvi! Keby  toto rozhodnutie prijať nie žida do Cirkvi záviselo od neho, pravdepodobne by to sám nebol dokázal. Ale pred jeho očami sa diali divy, keď on verne podával ďalej zvesť o Ježišovom umučení a zmŕtvychvstaní.

Kvetná nedeľa

Evanjelium na sprievod s palmami: Mt 21, 1-11

Dedinka Betfage dodnes existuje na východnej strane Olivovej hory. Tu sa radostná mesiášska procesia začala, pokračovala na vrchol Olivovej hory a ďalej šla na západnú stranu Olivovej hory až do svätého mesta. Text silne podčiarkuje mesiášske citácie prorokov Izaiáša, Zachariáša a žalmov, a nakoniec prehlásenia spomedzi ľudu: Kto to je? Prorok z Nazareta...

 

5. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Ez 37,12-14

4. pôstna nedeľa

1. čítanie: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a

3. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Ex 17, 3-7

2. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Gn 12,1-4a

1. pôstna nedeľa

 1. čítanie: Gn 2,7-9. 3,1-7a

9. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Dt 11,18.26-28.32

8. nedeľa cez rok

 1. čítanie: Iz 49, 14-15

Syndikovať obsah