Oznamy: zamyslenie

Adventný čas v tmách našej doby

advent 2010

 Adventné obdobie je časom stlmeného života. Sú to chvíle pri zapálených sviečkach a rozžatom ohni v kozube, koncertov alebo zimných prechádzok. Advent je zároveň časom dlhých večerných rozhovorov a zamyslenia sa nad životom, ktorý v sebe stále absahuje akúsi túžbu a čakanie na niekoho alebo na niečo.

Zamyslenie na 34. nedeľu v Cezročnom období - Kristus Kráľ

 Budúca nedeľa je poslednou nedeľou liturgického roka. Od roku 1925, z iniciatívy pápeža Pia XI., je zasvätená Ježišovi Kristovi – Kráľovi. Liturgická reforma veľmi vhodne umiestnila túto slávnosť na záver liturgického roka ako zavŕšenie procesu spoznávania tajomstva Ježiša Krista, ktoré sa nám postupne odhaľuje počas jednotlivých období liturgického roka.

Úvaha profesora ekonómie nad príhovorom Benedikta XVI. pred nedeľou modlitbou Anjel Pána

 Taliansko (16. novembra, RV) - Súčasná svetová ekonomická situácia bola v centre pozornosti príhovoru Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána.

Dušičky - každý človek potrebuje domov

dušičky večer

 Sviatok Všetkých zosnulých alebo ľudovo Dušičky je naším malým alebo veľkým návratom na staré rodné miesta a do blízkosti ľudí, ktorých sme spoznali a ktorí nás predišli na ceste o kúsok dopredu.

Zamyslenie 31. nedeľa: Túžba Zacheja

 

Ježiš v evanjeliu dnešnej nedele opäť nepozerá na verejnú mienku a aj napriek nesúhlasu ostatných zachraňuje jedného hriešnika.

Štvrtkový komentár Jozefa Kováčika: Byť svetlom (ako 18- ročná Chiara)

  O pár dní budeme, drahí poslucháči, prežívať opäť sviatky svätosti. Svätosti tých, ktorí svoj zápas už vybojovali a uspeli. A takisto sviatok, ktorý pomáha všetkým nám, ktorí sa o svätosť usilujeme. Pred niekoľkými týždňami postavila Cirkev na oltár mladé dievča. Pri jej vyhlásení za blahoslavenú boli aj jej rodičia.

Zamyslenie

Štvrtkový komentár Jozefa Kováčika: Komu a čomu veríme?

 Štatistický úrad jednej z najväčších talianskych diecéz uverejnil pred niekoľkými rokmi údaje o návštevnosti nedeľných svätých omší. Podľa štúdie klesá nedeľná návštevnosť kostola úmerne so vzdelaním. Najviac prichádzajú do kostola tí, ktorí ukončili len základnú školu.

Syndikovať obsah