3. etapa obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je úspešne ukončená

obnovená strecha kostola

 Po nutnej obnove väzných trámov krovnej konštrukcie hlavnej strechy kostola sme mohli pristúpiť k naplánovaným prácam. Najprv boli potrebné lokálne výmeny krovnej konštrukcie, potom kompletná obnova nábehov strešnej roviny spolu s klampiarskými prácami. Následne práce boli zamerané na nové latovanie pre nový šindeľ, na klampiarske práce záveterných líšt i na samotnej kamennej veži kostola, ktorá je vsunutá do západnej časti strechy. Všetky klampiarske práce boli zrealizované v prevedení medeného plechu. Ako posledná časť obnovy strechy bolo osadenie novej šindľovej krytiny z červeného smreku, ktoré sa kládli spôsobom 2x prekladaná.

Všetky práce na obnove hlavnej strechy kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch trvali 5 týždňov pričom sa denne pracovalo v priemere 14 hod.  s 8 pracovníkmi. Celková obnova si teda vyžiadala odpracovaných 2 800 hodín.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto významnej obnove filiálneho kostola  Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Ďakujeme rovnako Pánu Bohu ako aj ochrane Panny Márie, že sme obnovu dotiahli do úspešného konca a že nikomu nič nestalo.

 

Táto obnova je realizovaná za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/clanok/havarijny-stav-vaznych-tramov-krovnej-konstrukcie-kostola-v-smrecanoch