Aká oprava čaká náš krov?

oprava krovu

 Po utorkovom stretnutí (24.11.09) s odborníkmi na sanáciu historických krovov z Českej republiky sme s konkrétnymi riešeniami opäť ďalej. Po statických výpočtoch a vizuálnej obhliadke je nateraz dôležité, aby sme našli spôsob opravy drevenej konštrukcie autentickým spôsobom a rovnako odstránili nevhodné zásahy spred 100 rokov, ktoré boli zrealizované počas poslednej opravy strechy (r.1903). Zachovať tesársku technológiu spred 500 rokov je jedna zo základných podmienok sanáce strechy. Stav strechy si žiada výmenu dvojitej pomurnice ako aj koniec krokiev, ktoré sú odhnité. Na ilustračnej fotografii je vidieť o akú výmenu ide aj v našom prípade. Až tak je možné zrealizovať nové latovanie a osadenie novej krytiny, klampiarske práce či očistenie celej konštrukcie. Krov na našom kostole sa radí medzi najvýznamnejšie na Slovensku a preto je dôležité aj odborné spracovane celej problematiky a tým aj odbornej prípravy. Aj tento článok chce aspoň s časti priniesť reálnejší obraz nám všetkým.