http://www.farnostokolicne.sk

Akcia „24 hodín pre Pána“ bude tento rok v individuálnej forme

ore per il Signore

Spoločná kajúca pobožnosť „24 hodín pre Pána“, pôvodne naplánovaná vo Vatikáne na piatok 20. marca, sa ruší z dôvodov opatrení na zamedzenie šírenia vírusovej infekcie. Odporúčajú sa alternatívne formy prežívania tohto kajúceho dňa, ktorý bol tradičným pozvaním k sviatosti zmierenia. 

O tomto rozhodnutí informovalo Dikastérium na podporu novej evanjelizácie, ktoré veľkopôstne duchovné podujatie „24 hodín pre Pána“ každoročne organizuje. Zároveň odporúča alternatívny spôsob slávenia, napr. individuálnou meditatívnou modlitbou pred krížom.

Téma navrhnutá na tento rok znie: „Tvoje hriechy sú odpustené“ (Lk 7,48). Na portáli dikastéria sú dispozícii pôvodne pripravené materiály s duchovnými podnetmi a svedectvami. Sú dostupné vo svetových jazykoch.

Príležitosti na adoráciu Eucharistie a pristúpenie k sviatosti zmierenia sú tento rok pre veriacich výrazne obmedzené nielen vo Večnom meste, ale v mnohých krajinách sveta, vzhľadom na opatrenia prevencie nákazy Covid-19.

Na Slovensku bude piatok 20. marca, podobne ako nasledujúce pôstne piatky, kajúcim dňom osobitného pôstu, ku ktorému pozvala Konferencia biskupov Slovenka na vyprosovanie odvrátenia šírenia nákazy koronavírusom a za posilu pre všetkých, ktorí s ňou bojujú. Slovenskí biskupi vyzvali veriacich týmito slovami:

„Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“

 

 

 
replica rolex