http://www.farnostokolicne.sk

Aktuálne Listy P. Straussa prinášajú aj našu spomienku na zosnulého Ing. arch. Júliusa Rybáka

parte J.Rybák

 Listy Pavla Straussa (č.37) prinášajú okrem iných hodnotných príspevkov aj spomienky našej farnosti Okoličné na zosnulého Ing. arch. Júliusa Rybáka, ktorý nielen odborným spôsobom projektoval obnovu našich chrámov ale najmä nesmierne vzácnym spôsobom sa nám stal blízkym...

Strana 26 prináša spomienky prostredníctvom pera duchovného otca farnosti.

link na Listy P. Straussa: www.pavolstrauss.sk/listy-ps/

 
replica rolex