http://www.farnostokolicne.sk

Apoštolský list "Začiatok nového tisícročia" verzus Lisabonská zmluva ako cesta Európy do 21.storočia

Ján Pavol II-tisicročie

Dokument (apoštolský list Jána Pavla II.) Novo millenio ineunte  - začiatok nového tisícročia otvoril v rámci Cirkvi nové tisícročie. Lisabonská zmluva v týchto dňoch rovnako otvára v rámci Európy nové tisícročie - aspoň logo "Cesta Európy do 21. storočia" to tak prezentuje. 

Dokumenty, ktoré sú vo svojej podstate úplné odlišné a predsa majú jedného spoločného menovateľa - človek žijúci v Európe. 

Ján Pavol II. na začiatku nového tisícročia napísal apoštolský list, v ktorom okrem iného uvádza dôležitosť "znovuobjavenia Kristovej tváre, pretože naše svedectvo by bolo neúnosne chudobné, keby sme my, ako prví, neuvažovali o jeho tvári. Po Jubilejnom roku už pred nami nestojí nijaký bezprostredný cieľ, ale veľký a náročný horizont každodennej pastorácie. Preto je potrebné pokračovať v jednom jedinom programe evanjelia, ako sa to robí odjakživa v dejinách. A neváham v prvom rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa má niesť celá pastoračná cesta je perspektíva svätosti. V nej má rásť umenie modlitby, slávenie nedeľnej liturgie, pristupovanie k sviatosti zmierenia, život v Božej milosti, počúvanie Božieho slova a jeho ohlasovanie." Takúto cestu, ktorá prináša skutočne naplnenie života nám prišiel ponúknuť Boží syn a na začiatku nového tisícročia nám ju ponúka prostredníctvom dnes už Božieho sluhu Jána Pavla II.

Druhý dokument - Lisabonská zmluva, vyrástla z úplne iných predstáv o živote v Európe a čo je kresťanov smerodajné - neráta s koreňmi pre Európu vlastnými. Smerovanie je dané - život človeka v Európe už dnes nie je a v budúcnosti ani nebude formovaný kresťanstvom. Z tohto pohľadu je  nielen logo pre kresťana neprijateľné.

Každodenný život nám dáva možnosť vnútorne sa stotožniť a tým aj formovať hodnotami, ktoré sú odprezentované buď v jednom alebo v druhom dokumente. Oboje sa v tomto prípade spojiť asi nedá. 

 
replica rolex