Arcibiskup Zvolenský otvoril proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov

Zvolenský

Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes otvoril diecézny proces blahorečenia novica – scholastika Spoločnosti Ježišovej Tomáša Munka a jeho otca Františka. Cieľom tohto konania je preskúmať ich život a dokázať ich mučeníctvo. Arcibiskup Zvolenský v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave zároveň poveril delegáta Jozefa Šuppu, ktorý ho bude v ďalšom priebehu procesu zastupovať, ako aj ďalšie osoby. Na slávnosti sa zúčastnili aj trnavský biskup Mons. Róbert Bezák, spišský biskup Mons. Štefan Sečka a provinciál Spoločnosti Ježišovej Peter Bujko.

„Dnešné stretnutie je výnimočné a mimoriadne tým, že chce poukázať na dve konkrétne osoby, ktoré v polovici minulého storočia svoju oddanosť Kristovi spečatili obetou vlastného života. Áno, dnes zahajujeme proces blahorečenia otca a syna Tomáša a Františka Munkovcov,“ uviedol hovorca Arcibiskupského úradu v Bratislave Jozef Haľko. „Ich hlboké prežívanie viery, ktoré sa stalo žiarivým svedectvom pre mnohých súčasníkov, ich príklad kresťanskej lásky na ceste mučeníctva, spečatený pri pochode smrti, sú dôkazmi plného obetovania sa pre Krista a pripodobenie sa mu utrpeniu,“ povedal vicepostulátor kauzy, páter Ondrej Gabriš SJ, ktorý bližšie predstavil ich život.

Arcibiskup Zvolenský pripomenul, že jeho rozhodnutie otvoriť proces blahorečenia otca a syna Munkovcov je podmienené rozhodnutím Kongregácie pre kauzy svätých, na ktorú sa obrátil listom v novembri 2010. „Po preskúmaní veci (...), so strany Svätej Stolice nič neprekáža, aby sa kauza mohla uskutočniť, pri dodržaní noriem, ktoré treba zachovávať pri vyšetrovaniach konaných biskupmi v kauzách svätosti, ktoré boli vydané 7. februára 1983 touto Kongregáciou,“ prečítal jej odpoveď na list Tibor Hajdu, kancelár Bratislavskej arcidiecézy. Podpísali ju kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a jej sekretár, arcibiskup Marcello Bartolucci.

Na slávnosti arcibiskup Zvolenský zároveň menoval ľudí, ktorí budú zodpovední za priebeh a výsledok diecézneho procesu blahorečenia otca a syna Munkovcov. Dekrét po zložení prísahy získal biskupský delegát procesu, páter Jozef Šuppa SJ, ktorého úlohou bude zastupovať arcibiskupa pri predsedaní tribunálu kauzy blahorečenia. Promótorom spravodlivosti, ktorý bude preverovať pravdivosť predkladaných tvrdení o Munkovcoch, sa stal ThLic. Peter Slepčan. Za notára aktuára bola vymenovaná Mária Kucharovičová, jej úlohou bude prepisovať vyhlásenia svedkov a zostavovanie príslušnej dokumentácie. Vicepostulátormi procesu sa stali páter Ondrej Gabriš a František Mikloško. V procese budú pomáhať aj znalci z oblasti histórie a archívnictva Peter Dvorský, Tomáš Gerboc a Andrej Gerba a pekladateľka Romana Farská.

Vicepostulátor procesu, páter Ondrej Gabriš, následne odovzdal notárovi aktuárovi zoznam 14 svedkov v kauze blahorečenia. Pochádzajú z Ružomberka, blízkeho okolia, Trnavy a Ivanky pri Dunaji. Biskupský delegát, páter Jozef Šuppa, určil, že ich vypočujú v zasadacej miestnosti Arcibiskupského úradu na Špitálskej ulici č. 7 v Bratislave. Ďalšie dôkazy budú predložené na tom istom mieste. Notár aktuár zároveň dostal ďalšie protokoly a dokumenty, ako aj protokol otváracieho aktu procesu blahorečenia, Tomáša a Františka Munkovcov. Bližšie informácie o živote otca a syna Munkovcov, ktorí obaja zomreli násilnou smrťou v roku 1945, je možné nájsť na stránke www.jezuiti.sk.

TK KBS vydala k správe ::FOTO::a ::AUDIO::

( TK KBS, ml; ml ) 20110927013