Benedikt XVI.: Hudba nie je iba akýmsi skrášľovaním liturgických slávností

papa in aula 03

 Benedikt XVI. dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v Aule Pavla VI. šesť tisíc členov talianskej Asociácie svätej Cecílie, ktorej cieľom je rozvoj a podpora liturgickej hudby. Vo svojom príhovore na príkladoch sv. Augustína a Ambróza poukázal na dôležitý význam hudby v liturgických sláveniach, keď okrem iného povedal: „Ak sa teda viera vždy rodí z počúvania Božieho slova  nielen zmyslového počúvania, ale prostredníctvom zmyslov prechádza do mysle a srdca – nie je pochýb o tom, že hudba a predovšetkým spev môže dať modlitbe žalmov a biblickým spevom väčšiu schopnosť ich komunikácie.“ (...) Hudbu označil Svätý Otec za nevyhnutnú a integrujúcu pre liturgické slávenia.Prečo nevyhnutná a integrujúca?“ – položil otázku a zároveň na ňu odpovedal: „Určite nie z estetických dôvodov, ale preto, že spolupracuje, živí a vyjadruje vieru a jej cieľom je oslava Boha a posvätenie veriacich. Preto vám chcem poďakovať za vzácnu službu, ktorú konáte. Hudba, ktorú tvoríte, nie je iba akýmsi skrášľovaním liturgických slávností. Ona sama je liturgiou“.Druhým aspektom, ktorého sa v príhovore Benedikt XVI. dotkol, bol vzťah medzi posvätnými spevmi a novou evanjelizáciou. Potvrdil to príkladom známeho francúzskeho básnika, dramaturga a diplomata Paula Claudela, ktorý sa stal kresťanom po tom, čo v parížskej katedrále Notre-Dame počúval spev hymnu Magnificat počas vianočnej liturgie vešpier. Svätý Otec potom pokračoval: Drahí priatelia, tu máte dôležitú úlohu. Usilovať sa zlepšiť kvalitu liturgického spevu, bez obáv sa vrátiť a zhodnotiť veľkú hudobnú tradíciu Cirkvi. Chcem zdôrazniť, že aktívna účasť Božieho ľudu na liturgii nespočíva iba v recitovaní, ale aj v počúvaní, v prijímaní prostredníctvom zmyslov a ducha Božie slovo. To isté platí pre liturgickú hudbu. zdroj: www.radiovaticana.org