Benedikt XVI. - kňaz je pozvaný do digitálneho sveta ako Boží muž

Digitalizácia

 Vatikán (23. januára, RV) – Na tlačovej konferencii bolo dnes za prítomnosti predsedu Pápežskej rady pre spoločenské dorozumievacie prostriedky Mons. Claudia Mariu Celliho a sekretára tohto dikastéria Mons. Paula Tighea predstavené posolstvo pápeža Benedikta XVI. pre 44. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pripomenieme si ho 16. mája a jeho ústredná téma znie: “Kňaz a pastorácia v digitálnom svete: nové médiá v službe Slovu”. 


Ako vysvetlil Mons. Tighe, “posolstvo Svätého Otca sa sústreďuje na pastoračnú stránku pôsobenia kňazov vo všeobecnej misii evanjelizácie a komunikácie. Kňazi sú pozvaní oceniť veľký potenciál nových technológií, aby ohlasovali dobrú zvesť o Božej láske všetkým ľuďom, v stále väčšom meradle a priamejšie, prekonávajúc všetky druhy hraníc. To je umožnené využívaním nových technológií na oslovenie poslucháčov, na ich pozvanie uvažovať o základných otázkach, týkajúcich sa zmyslu a cieľa života, a ponúknuť im nesmiernu múdrosť našej tradície. Toto je posolstvo povzbudenia pre všetkých kňazov, nielen pre tých, ktorí sú technicky zruční, alebo odborníci v mediálnej oblasti. Kňaz,” zdôraznil Mons. Tighe, “je pozvaný do digitálneho sveta ako kňaz, ako Boží muž.” Podľa pápeža Benedikta XVI. je druhoradé, aby vynikal vďaka svojim mediálnym znalostiam. V prvom rade by to malo byť vďaka jeho “kňazskému srdcu a jeho blízkosti ku Kristovi”.

Podrobnejšie sa posolstvu Svätého Otca k 44. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov budeme venovať v zajtrajšom, nedeľnom vysielaní, na sviatok patróna žurnalistov sv. Františka Saleského.

( TK KBS, RV dj; dj ) 20100123009