Benedikt XVI. účastníkom stretnutia „Digitálni svedkovia”

net

 Vatikán (24. apríla, RV) – „Digitálni svedkovia. Tváre a jazyky v mediálnej ére ”- taký bol názov trojdňového stretnutia, zameraného na mladých a internet, ktoré organizovala Konferencia biskupov Talianska. Vyvrcholením podujatia bol dnešný príhovor pápeža Benedikta XVI., ktorý účastníkom stretnutia okrem iného povedal: „Doba, ktorú žijeme vedie k obrovskému rozšíreniu hraníc komunikácie, vytvára nebývalé zbližovanie medzi rôznymi prostrediami a umožňuje interaktivitu.Internetová sieť predstavuje totiž otvorené možnosti, ale zároveň predstavuje novú priepasť: hovorí sa o digitálnom vzďaľovaní sa. To oddeľuje tých pripojených od nepripojených a prináša ďalšie rozdelenia, ktoré vzďaľujú národy medzi sebou i vo svojom vnútri. Zvyšuje tiež nebezpečenstvo chýbajúcej  kontroly, intelektuálneho a morálneho relativizmu, ktoré sú už badateľné v odklone od kritického ducha. Pravda je zúžená na hru názorov. Relativizmus sa prejavuje v mnohých formách degradácie a ponižovania intimity človeka.“

Svätý Otec upozornil aj na akési „znečistene ducha”, ktoré robí naše tváre tvárami bez úsmevu, pochmúrnymi, vedie nás k tomu, že sa navzájom nepozdravíme, nepozrieme sa do tváre… V naznačenom kontexte vyzdvihol pápež význam tohto stretnutia, ktorého zámer je vyjadrený aj v druhej časti názvu - Tváre a jazyky v mediálnej ére
Toto stretnutie sa však snaží skúmať tváre, teda prekročiť toto davové ponímanie, ktoré nás môže obrať o hĺbku vnímania ľudí a zameniť si ich s ich vonkajškom. Vtedy by sa stalo to, že zostanú telami bez duše, objektmi výmeny a spotreby.“ 
Odvolajúc sa na encykliku „Caritas in veritate“ Svätý Otec naznačil spôsob ako vrátiť človeku tvár: „Láska v pravde, ktorá sa odráža v tvári Krista, je veľkou úlohou Cirkvi vo svete v tejto postupujúcej a všade prítomnej globalizácii. Médiá sa môžu stať tvorcami humanizmu nie len tak, že vďaka technologickému rozvoju poskytujú viac príležitostí pre komunikáciu a informovanosť, ale najmä tak, že sa zamerajú na osoby a spoločné dobro, ktoré rešpektuje univerzálne hodnoty.Chceme bez obáv vstúpiť do hlbín digitálneho mora a pristúpiť k priamej navigácii a s rovnakým zanietením ako už dvetisíc rokov riadime loď Cirkvi.“ 
Svätý Otec zdôraznil dôležitosť zdokonaľovať sa v obývaní tohto priestoru a dať mu veriace srdce a dušu.