Benedikt XVI. venoval pozornosť povolaniu k láske

papa in audiencia V.

(Vatikán 20.02.2011) I dnes napoludnie Námestie sv. Petra vo Vatikáne ožilo prítomnosťou veriacich, ktorí sa tu zišli v hojnom počte. Pápež vo svojom príhovore venoval pozornosť povolaniu k láske. „Drahí bratia a sestry! 
V túto siedmu nedeľu v Cezročnom období nám biblické čítania hovoria o Božej vôli, o tom, aby mali ľudia účasť na jeho živote. Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ čítame v knihe Levitikus (19, 1). Týmito slovami a prikázaniami, ktoré z nich vyplývajú, Pán vyzval národ, ktorý si vyvolil, aby bol verný zmluve s ním, aby kráčal po jeho cestách a založil sociálnu legislatívu na základe prikázania „miluj svojho blížneho ako seba samého“ (Lv 19, 18). Ak potom počúvame Ježiša, v ktorom si Boh vzal smrteľné telo, aby sa stal blízkym každému človeku a prejavil svoju nekonečnú lásku k nám, nájdeme to isté povolanie, ten istý odvážny cieľ. Pán hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Ale kto sa môže stať dokonalým? Naša dokonalosť je žiť ako Božie deti, uskutočňovať konkrétne jeho vôľu. Sv. Cyprián napísal, že „Božie otcovstvo sa musí zhodovať s postojom Božích detí, aby bol Boh oslávený a pochválený dobrým počínaním človeka (De zelo et livore, 15: CCL 3a, 83). 

Akým spôsobom môžeme napodobňovať Ježiša? On hovorí: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 44-45). Ten, kto prijíma Pána do svojho života a miluje ho celým svojím srdcom, je schopný nového začiatku. Dokáže plniť Božiu vôľu: uskutočňovať novú formu bytia, inšpirovanú láskou a určenú pre večnosť. Apoštol Pavol hovorí: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3,16). Ak sme si naozaj vedomí tejto skutočnosti a naše životy sú ňou podstatne stvárňované, potom sa naše svedectvo stáva jasným, výrečným a efektívnym. Istý stredoveký autor napísal: Keď sa celé bytie človeka, aby som tak povedal, zmieša s Božou láskou, potom sa nádhera jeho duše odráža i vo vonkajšom aspekte(GIOVANNI CLIMACO, Scala Paradisi, XXX: PG 88, 1157 B), v celosti života.“ „Láska je veľká vec,“ čítame v knihe Nasledovanie Krista, „je dobrom, ktoré uľahčuje všetko ťažkopádne a pokojne znáša všetky ťažké veci. Láska dúfa, že vystúpi do výšin bez toho, aby sa nechala ovládnuť niečím pozemským. Prichádza od Boha a len v Bohu môže nájsť odpočinok“ (III, V, 3). 

Drahí priatelia, pozajtra 22. februára budeme sláviť sviatok Katedry svätého Petra. Jemu, prvému z apoštolov, sám Kristus zveril úlohu učiteľa a pastiera pre duchovné vedenie Božieho ľudu, aby mohol byť pozdvihnutý až k nebu. Vyzývam preto všetkých pastierov, aby „asimilovali“ tento „nový spôsob života“, ktorý bol zahájený Pánom Ježišom a prevzatý apoštolmi (Lettera Indizione Anno Sacerdotale). Vzývajme Pannu Máriu, Matku Božiu a Matku Cirkvi, aby nás učila milovať sa navzájom a prijímať sa navzájom ako bratia, ako deti toho istého nebeského Otca.“ 

 

zdroj: www.radiovaticana.org