Chceme aj my denne vstupovať do hlbín digitálneho mora

optika

 Koncom minulého týždňa sa konalo stretnutie v Ríme pod názvom: Digitálni svedkovia. Tváre a jazyky v mediálnej sfére. Stretnutie organizovala Talianska biskupská konferencia a jej závere sa prihovoril aj Benedikt XVI. Jeho slová poukázali na nebezpečenstvo plynúce najmä z internetu ale aj na výzvu pre celú Cirkev.  V príhovore odznelo: „Doba, ktorú žijeme vedie k obrovskému rozšíreniu hraníc komunikácie, vytvára nebývalé zbližovanie medzi rôznymi prostrediami a umožňuje interaktivitu. Internetová sieť predstavuje totiž otvorené možnosti, ale zároveň predstavuje novú priepasť: hovorí sa o digitálnom vzďaľovaní sa. To oddeľuje tých pripojených od nepripojených a prináša ďalšie rozdelenia, ktoré vzďaľujú národy medzi sebou i vo svojom vnútri. Zvyšuje tiež nebezpečenstvo chýbajúcej  kontroly, intelektuálneho a morálneho relativizmu, ktoré sú už badateľné v odklone od kritického ducha. Pravda je zúžená na hru názorov. Relativizmus sa prejavuje v mnohých formách degradácie a ponižovania intimity človeka.“

Svätý Otec upozornil aj na akési „znečistene ducha”, ktoré robí naše tváre tvárami bez úsmevu, pochmúrnymi, vedie nás k tomu, že sa navzájom nepozdravíme, nepozrieme sa do tváre…

Avšak Benedikt XVI.  naznačil spôsob ako vrátiť človeku tvár: „Láska v pravde, ktorá sa odráža v tvári Krista, je veľkou úlohou Cirkvi vo svete v tejto postupujúcej a všade prítomnej globalizácii. Médiá sa môžu stať tvorcami humanizmu nie len tak, že vďaka technologickému rozvoju poskytujú viac príležitostí pre komunikáciu a informovanosť, ale najmä tak, že sa zamerajú na osoby a spoločné dobro, ktoré rešpektuje univerzálne hodnoty. Chceme bez obáv vstúpiť do hlbín digitálneho mora a pristúpiť k priamej navigácii a s rovnakým zanietením ako už dvetisíc rokov riadime loď Cirkvi.“ 

Mediálny priestor chceme využiť aj na pôde našej farnosti a preto naša webová stránka nechce len pasívne prinášať informácie. Chce popri informáciách prinášať rozmer viery, pravdy  či poznania ako aj pravých hodnôt, aby každý návštevník nebol len pasívnym prijímateľom informácií ale zároveň sa mohol dotknúť viery, pravdy či iných hodnôt pri čítaní jednotlivých článkov.  A preto aj my chceme bez obáv vstúpiť do hlbín digitálneho mora a deň čo deň prinášať a ohlasovať Kristovo evanjelium.