Ďalšie dokumenty Svätej stolice k dispozícii na internete

Acta Apostolicae Sedis

 Vatikán (26. marca, RV) – Oficiálne dokumenty Svätej stolice a dôležité texty, ktoré sa týkajú Druhej svetovej vojny, doteraz dostupné iba v tlačenej podobe v knižniciach, sú už k dispozícii aj na internete. Záujemcovia ich nájdu na stránke Svätej stolice na adrese vatican.va, v sekcii „Testi fondamentali“ (Základné texty). Ide o kompletnú zbierku Acta Sanctae Sedis a Acta Apostolicae Sedis, teda o oficiálne dokumenty Svätej stolice z rokov 1865 – 2007, vo formáte pdf. Taktiež sa tu nachádza 12 zväzkov Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale (Spisov a dokumentov Svätej stolice, vzťahujúcich sa k II. svetovej vojne). Tieto texty sú dokumentačným zdrojom nedoceniteľnej hodnoty, ktorý je teraz k dispozícii všetkým bádateľom a záujemcom. Informujú o Svätej stolici, o jej histórii a činnosti.