Deň modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi je 8. februára

Slovenská katolícka charita už štvrtýkrát organizuje podujatie DEŇ MODLITBY ZA OBETE OBCHODOVANIA (8.2.2018). Toto podujatie je podporované spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. Pán biskup pozýva všetkých, aby sa zapojili do modlitby na stanovený úmysel.

Boli by sme veľmi radi, keby ste sa pridali k nám (kedykoľvek v týždni okolo 8.2.). 

Deň modlitby za obete je krásnou iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých miest a regiónov. Za Medzinárodný deň modlitby určil Svätý Otec 8.FEBRUÁR, keďže tento deň je dňom liturgickej spomienky na Svätú Bakhitu, otrokyňu zo Sudánu, ktorá sa stala svätou.Máme pripravený materiál k modlitbovému stretnutiu, ktorý sme vytvorili veľmi osobne, vzhľadom na to, že sa modlíme za konkrétne obete ktorým v rámci nášho projektu poskytujeme komplexnú starostlivosť pri opätovnom začlenení sa v spoločnosti. Taktiež máme k dispozícii modlitebný obrázok Svätej Bakhity priamo z Vatikánu, ktorý vieme v určitom počte distribuovať. Tiež môžeme inštalovať výstavu fotografií obetí obchodovania.

viac na:www.obchodsludmi.sk