Deň počatého života

 

Modlitba o úctu k životu

 

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, 

že si povolal do života každého človeka.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých.

Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších,

ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov

takto zabitých detí a pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté deti usmrtiť,

aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov,

ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí,

aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu

a vždy boli na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti.

Zošli iim svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých,

aby sme s tvojou pomocou,

každý na svojom mieste a vo svojom povolaní,

vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života,

a tak prispievali k šíreniu "evanjelia života".

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás

u svojho Syna, aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých,

za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

Amen.