Do noviciátu školských sestier sv. Františka vstúpili dve novicky

novicky Ivana a Emanuela

 Počas nedeľného poludnia (26.08.2012) v kláštore školských sestier sv. Františka v Okoličnom sme slávili liturgické prijatie do duchovnej formácie (noviciátu) dvoch postulantiek, ktoré pri svojom vstupe do noviciátu prijali rehoľný odev ako aj mená Ivana a Emanuela. Po liturgickom prijatí do noviciátu sme slávili sv. omšu, ktorú celebrovať kapucín páter Norbert z kláštora kapucínov v Pezinku. Celé nedeľné poludnie sa nieslo v atmosfére  Božieho povolania nasledovať ho vlastným životom a ľudskej odpovede na toto povolanie.

V kláštore školských sestier sv. Františka sa v nastávajúcom roku duchovne formujú pre rehoľné zasvätenie 4 novicky pod vedením svojej predstavenej.

Novým novickám prajeme požehnaný čas v našej farnosti.