http://www.farnostokolicne.sk

Duchovne sa všetci spojme vo svojich príbytkoch modlitbou sv. ruženca

rosario in mano

 Pozývame všetkých veriacich našej farnosti k vytvoreniu duchovného spoločenstva  a to každý večer o 20:00 hod. modlitbou sv. ruženca. Aj dnes nás Svätý Otec povzbudzuje k modlitbe: „Naďalej sa spoločne modlime v tejto chvíli pandémie za chorých, za rodinných príslušníkov, za rodičov s deťmi doma... ale predovšetkým by som vás chcel požiadať o modlitbu za verejných predstaviteľov. Musia prijímať rozhodnutia, a neraz rozhodnúť aj o opatreniach, ktoré sa ľuďom nepáčia. Ale je to pre naše dobro. A koľkokrát sa verejný predstaviteľ cíti osamelý, nepochopený. Modlime sa za našich vládnych predstaviteľov, ktorí musia robiť rozhodnutia o týchto opatreniach, aby sa cítili sprevádzaní modlitbou ľudu.“
Vyprosujeme od Božej Matky orodovanie u nebeského Otca, aby vyslyšal našej modlitby.
 

 
replica rolex