http://www.farnostokolicne.sk

Katarínska zábava aj v roku 2011

katarínska zábava

V sobotu 19. novembra 2011 sa už po siedmykrát uskutočnila v našej farnosti Okoličné tradičná Katarínska zábava. Tento ročník bol výnimočný a to tým, že sme úzko spolupracovali s farnosťou Liptovský Mikuláš – eRkármi. Taktiež bol aj tradičný a to tým, že sme sa stretli opäť v Katolíckom dome a v tej istej myšlienke ako každý rok – stráviť spoločné chvíle v rámci farských spoločenstiev pri dobrej hudbe, jedle, rozhovoroch, zábave, ale hlavne v kresťanskom duchu.
    Večerom nás svojim moderovaním sprevádzali manželia Korení a zábavu nám tradičnou modlitbou a výnimočným novokňazským požehnaním otvoril pán kaplán Martin Pasiar. Pán kaplán Pasiar nebol jediným duchovným hosťom na tohtoročnej zábave, patrili k nim aj pán farár Jozef Tomaga a bývalý pán kaplán Milan Prídavok. Dobrú hudbu k dobrému tancu nám púšťal DJ Lukáš Gejdoš. Okrem tancovania a pohostenia boli pripravené aj dva výnimočné body Katarínskej zábavy. Prvým bola originálna súťaž trojíc v ktorej si trojice vyskúšali prejsť trasu zviazanými nohami, doniesť zopár vecí, zaviazať kravatu, zatancovať odzemok atď. Druhým bodom bola v tomto roku veľmi pestrá a bohatá tombola v ktorej účastníci mohli vyhrať vysávaš, darčekový kôš, knihu o Jánovi Pavlovi II. a mnoho iných krásnych vecí. Katarínsku zábavu sme ukončili oficiálnou časťou a to modlitbou o polnoci, kto chcel a mal ešte chuť sa zabávať, čo sme aj mali, tak pokračoval do skorých ranných hodín.
    Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tohtoročnej Katarínskej zábave, hlavne všetkým ochotným ľuďom pri organizácii, špeciálne eRkárom z farnosti Liptovský Mikuláš a tiež štedrým darcom tohtoročnej tomboly. V neposlednom rade patrí veľká vďaka Bohu, lebo keby On nechcel, tak by sme sa nezabavili tak dobre, ako sme sa zabavili a neprežili taký požehnaný večer, akým večer Katarínskej zábavy bol.
                                           

                                                                                                                                                Vejka

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/mladi/katarinska-zabava-2011

 
replica rolex