http://www.farnostokolicne.sk

Letný tábor našej farnosti - Ora et labora

letný tábor

Tohtoročný tábor sme spoločne začali sv. omšou v Okoličnom a po nej sme sa objednaným autobusom presunuli do Kláštora pod Znievom v ktorom sa naše 8 dňové dobrodružstvo odohrávalo. Hneď po vystúpení z autobusu nás privítali vedúci, ktorí na dané miesto prišli o deň skôr, aby všetko mohli prichystať a mohli sme začať tábor tak ako sa patrí.
    Téma tábora v tomto roku mala názov Ora et labora a dni boli rozdelené do nasledujúcich celkov: rehole, remeslá, križiaci, rytieri, univerzity a veda. Všetky tieto oblasti boli príznačné pre Stredovek a preto aj heslo Ora et labora. Každé ráno nasledovalo priblíženie jednotlivých celkov krátkou scénkou, hovoreným slovom a taktiež sme sa snažili o vlastnosť, ktorá súvisela s celkom (napríklad rehole – duchovnosť). Vedúci boli počas tábora šľachta a účastníci mešťania, postupne sa dostávali na vyššie pozície a na konci tábora sa z nich stali veľkomožný.
    V rámci programu táborníci mohli zažiť jazdu na koni, cechy v ktorých maľovali na sklo, plnili fľaše, vyrábali si sadrové odtlačky atď. Taktiež rôzne súťaže ako Boyard, rytierske súboje, pasovanie princezien a rytierov, bál, stopovačku, nočnú hru, výlety, kúpanie v Martine, návštevu kláštora vo Vrícku, krížovú cestu, silencium, film, futbal a iné hry na ihrisku.
    Taktiež nechýbali ako každý rok modlitby – ranné (po skupinkách), večerné na tému dňa (spoločné), sv. omše, modlitby pred a po jedle.
    Veľká vďaka patrí najmä Bohu, že sa nikomu nič nestalo, že mladí s vedúcimi vytvorili úžasné spoločenstvo, ktoré pokračuje ďalej aj po tábore. Taktiež kňazom za pomoc, tetám kuchárkam a vedúcim za obetovanie ich voľného času. Všetci sa už nevieme dočkať na potáborové stretko a taktiež na budúcoročný tábor.
                           Za všetkých šľachticov napísala Vejka Koščová

foto: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/mladi/letny-tabor-2011

 

Všetkým vedúcim ako aj účastníkom oboch táborov vyjadrujem veľké poďakovanie. Vedúcim za ich námahu a čas, ktorý venovali deťom i mladým. Ůčastníkom, že využili ponuku našej farnosti, aby spoločne zažili pekné chvíle navzájom ako aj vo viere v Boha.

J.Tomaga, správca farnosti Okoličné
 

 
replica rolex