http://www.farnostokolicne.sk

List Benedikta XVI. k ukončeniu vystavenia Turínskeho plátna

  Vatikán (24. mája, RV) – Pápež Benedikt XVI. napísal list k ukončeniu tohtoročnej expozície Turínskeho plátna, ktorá bola 27. v poradí a trvala od 10. apríla do 23. mája. List Benedikta XVI., adresovaný arcibiskupovi Turína kardinálovi Polettovi, bol prečítaný včera popoludní na začiatku svätej omše, ktorú pri príležitosti ukončenia vystavenia plátna celebroval kardinál Poletto. Svätý Otec sa v liste vracia ku svojej nedávnej návšteve Turína:


„Po návrate z mojej pastoračnej návštevy v Turíne, počas ktorej mi bola dopriata osobitná a dojemná radosť z uctenia si posvätného plátna, chcem vyjadriť vám, pomocnému biskupovi, kňazom, zasväteným osobám, a celej diecéze moju srdečnú vďaku za vrúcne prijatie a veľké organizačné úsilie, priateľskú a pozornú pomoc verejných inštitúcií pre celkový zdar, veľmi žiadaný pre tú chvíľu. V srdci nosím stále živé hlboké pohnutie, ktoré vo mne vzbudila slávnostná eucharistická koncelebrácia, oživovaná vrúcnou vierou a nábožnou účasťou, sústredené zotrvanie a duchovné uzobranie pred posvätným plátnom, ako aj ďalšie stretnutia, osobitne to s mladými, plné oduševnenia, ale aj to dojímavé, s chorými.“ 

Svätý Otec ďalej v liste osobitne ďakuje kardinálovi Polettovi za mimoriadnu pozornosť a starostlivosť ako zo strany civilného obyvateľstva, tak aj zo strany veriacich a za prejavy duchovnej blízkosti voči nemu ako Petrovmu nástupcovi. V závere listu Benedikt XVI. píše: 
 S týmito pocitmi a prejavmi stálej priazne posielam na každého z vás osobitné apoštolské požehnanie ako podporu na ceste pravého kresťanského svedectva viery vo vzkrieseného Krista. 

 

 
replica rolex