http://www.farnostokolicne.sk

Mládežnícky a detský karneval 2012

karneval - deti

„Na červenom koberci“ alebo osobnosti

    Nadpis článku ukrýva názov sobotňajšieho dôležitého večera (až noci), kedy sa mladí z dvoch farností Okoličné a Liptovský Mikuláš stretli za účelom prežitia spoločného večera.
Tak sa teda v sobotu 11. februára 2012 v Katolíckom dome v Liptovskom Mikuláši uskutočnil karneval pre všetkých tých, ktorí chceli spolu stráviť čas, utužiť priateľstvá, zabaviť sa a tak aj bolo. V hojnom počte cca 40 mladých ľudí sa slávnosť začala fotením všetkých osobností, ktoré vstúpili do hlavnej sály, darovali svoj autogram a následne si vyzdvihli slávnostný prípitok, ktorým si všetci spoločne po úvodnej modlitbe vedenej pánom kaplánom Martinom Pasiarom, v ten večer samotným Don Boscom, pripili (samozrejme detským šampanským). Po úvodnom prípitku a modlitbe nasledovalo otvorenie už tradičným Belgičákom a tým aj otvorenie prvého tanečného kola. V prestávkach sa mohli všetky osobnosti občerstviť všetkým možným – slaným, sladkým, čím len chceli. Tiež sa mohli porozprávať a tak upevniť priateľské vzťahy. Okrem spomínaných vecí niektoré osobnosti dopĺňali do tajničky počas celého večera slová, aby sme sa dozvedeli kto bol, je a bude najväčšou osobnosťou v dejinách ľudstva – výsledkom tajničky bol samozrejme Ježiš Kristus. Počas karnevalu sa mohli osobnosti zapojiť aj do súťaží, napríklad stoličkového tanca a tesne po polnoci sme náš karneval ukončili spoločnou modlitbou a rozišli sme sa všetci dobre vytancovaní, vyrozprávaní domov.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do organizácie tohto karnevalu. Vďaka patrí najmä Pánu Bohu, nakoľko bez Neho by sme takto spolu nemohli tráviť čas a zažiť toľko krásnych chvíľ a aj všetkým osobnostiam, ktoré navštívili náš karneval.
                                                           Vejka Koščová


Naši animátori v nedeľu 19. februára 2012 pripravili pre deti v telocvični ZŠ v Okoličnom  Karneval pre deti od 15:00 hod.  Karnevalové popoludnie bolo určite veľmi pekným pre všetky deti, animátorov ako aj samotných rodičov, keďže tance, súťaže a zábava boli samozrejmosťou. Deti súťažili nielen o najlepšiu masku ale rovnako súťažili v zdatnosti pri jednotlivých súťažiach. Medzi jednotlivými súťažnými discíplinami sa tancovalo a zabávalo, ako to deti už jednoducho vedia. Všetko doprevádzal vynikajúci moderátor a dj. 

Ďakujeme všetkým, ktorí tento karneval pripravili i ktorí prišli a veríme, že deti budú na náš karneval dlho spomínať.

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/deti/karneval-2012

 
replica rolex