Nové číslo diecézneho časopisu prináša článok aj o našom filiálnom kostole

obnovená strecha kostola

 Celý diecézny časopis Kapitula si nájdete na dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/kapitula-1-2015.pdf