http://www.farnostokolicne.sk

Nový pomocný biskup pre spišskú diecézu

kuboš

 Svätý Otec František vymenoval dňa 25. marca 2020 nového pomocného biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním ThDr. Ján Kuboš, PhD., doterajší farár a dekan v Kežmarku.

ThDr. Ján Kuboš, PhD. pochádza z Nižnej. Kňazskú vysviacku prijaldňa 18.6.1989 v Bratislave. 

Pôsobenie: 

1. 7. 1989 27. 9. 1989

kaplán, Podolínec

28. 9. 1989 25. 5. 1990

základná vojenská služba

26. 5. 1990 - 30. 6. 1990

kaplán, Svit

1. 7. 1990 31. 7. 1990

kaplán, Liptovský Mikuláš

1. 8. 1990 - 31. 8. 1991

kaplán, Ružomberok

1. 9. 1991 - 30. 6. 1997

farár, Liptovská Osada

15. 3. 1993 - 1. 7. 1997

pastoračná služba väzňom

1. 9. 1997 30. 6. 2017

špirituál kňazského seminára a odborný asistent - TI v Spišskom Podhradí

1. 1. 1998 - 31. 5. 2006

výpomocný duchovný, Spišské Vlachy

7. 10. 1998

ICLic. z Kánonického práva na KUL v Lubline

1. 12. 1998 - 30. 11. 2008

člen diecéznej liturgickej komisie

27. 6. 2001

člen Komisie KBS pre klérus

1. 12. 2001 - 30. 11. 2012

sudca cirkevného súdu

10. 12. 2002

ThDr. z Teológie na CMBF UK v Bratislave

1. 5. 2009 - 31. 12. 2016

výpomocný duchovný, Spišská Kapitula

6. 12. 2012 - 31. 12. 2017

sudca cirkevného súdu

13. 3. 2014 - 12. 3. 2019

člen diecéznej liturgickej komisie

1. 1. 2017 - 3. 7. 2017

výpomocný duchovný kňazský seminár

1. 3. 2017 - 3. 7. 2017

člen kňazskej rady

4. 7. 2017

farár, Kežmarok

4. 7. 2017

dekan Kežmarského dekanátu a dekan – moderátorPodtatranských dekanátov

4. 7. 2017

člen kňazskej rady ex offo

13. 9. 2017 – 16. 10. 2018

riadny spovedník bohoslovcov v kňazskom seminári

1.1.2018

sudca cirkevného súdu

 

 
replica rolex