Nový rok 2020 sme privítali aj krásnym koncertom Polhorskej muziky

 Srdečne ďakujeme za krásne chvíle, do ktorých vstúpila naša slovenská tradícia plná viery v Boha.