Nový spišský diecézny biskup - "S vami to zvládnem!"

Sečka-diecézny biskup

Spišská Kapitula (10.09.2011)  V Katedrále sv. Martina sa v sobotu 10. septembra odohrala historická udalosť nielen pre špišskú diecézu ale aj pre celé Slovensko. Mons. Štefan Sečka bol inaugurovaný za spišského diecézneho biskupa. Na začiatku slávnosti apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana v latinčine prečítal apoštolský list, v ktorom Svätý otec Benedikt XVI. menuje Mons. Štefana Sečku na spišského diecézneho biskupa.  Kancelár biskupského úradu Peter Majda apoštolský list prečítal v slovenskom jazyku. Následne odovzdal zápisnicu na  podpis novému spišskému biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi. Tak Mons. František tondra vyzval nového biskupa, aby si sadol na katedru spišského biskupa.

Po tomto obrade inaugurácie nasledovala bohoslužba slova v ktorej svoj príhovor predniesol nový spišský diecézny biskup. V úvode povedal: Na moju viac týždňovú otázku: Zvládneš to? mi svojou prítomnosťou tu v spišskej katedrále dávate odpoveď "S vami to zvládnem!" Následne poukázal na význam nového erbu biskupa ako je na ďalšie úlohy a výzvy pastiera Božieho ľudu.

Slávenie Eucharistie zavŕšilo celú slávnosť, ktorá určite svojou vážnosťou stúpila do novodobých dejín. V zámere svoje príhovory predniesli Mons. Mario Giordana,apoštolský nuncius,  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, Alojz Kostelanský za kňazov, za rehoľníkov a rehoľnice rehoľný kňaz a manželský pár za veriacich.

Bohu patrí veľká vďaka za dar nového diecézneho biskupa!

 

foto: foto.tkkbs.sk/viewer.php