Obec Závažná Poruba spolu s Urbárom podporili vybavenie kaplnky sv. Lukáša

 V závere roku 2019 obec Závažná Poruba spolu s Urbárom Závažná Poruba podporili vybavenie našej kaplnky sv. Lukáša. Obec poskytnutou dotáciou vo výške 200,00 Eur a Urbár darom v rovnakej výške. Vďaka tejto pomoci sme mohli zakúpiť nový keyboar s príslušenstvom, ktorý bude využívaný pri jednotlivých liturgických sláveniach v samotnej kaplnke.

Za pochopenie a pomoc srdečne ďakuje celá farnosť Okoličné.

Tento projekt finančne podporila Obec Závažná Poruba a Urbár Závažná Poruba.