Oprava strechy: najdôležitejšia oprava krovu je ukončená

jedinečný pohľad

 Počas uplynulého týždňa (16.08-20.08) sa nám podarilo ukončiť najdôležitejšiu opravu krovu a to jej "základu" Po celej obvodovej dĺžke trojlodia a kaplnky je tento základ vymenení za nový alebo opravený do vyhovujúcej podoby. Oprava krovu bude ešte prebiehať aby spĺňala všetky statické normy,  avšak tie najdôležitejšie práce sú ukončené. Rovnako sme sa v týchto dňoch venovali ukončovacím prácam na štíte kaplnky a prípravným prácam na novom osadení štítového kríža na kaplnke. Tie isté práce je nutné zrealizovať aj na lodi kostola, čo je otázka nasledujúcich dní. Následne sa začné celý krov kostola + klenby čistiť od všetkej nečistoty ( pokiaľ je tam vidno). Rovnako sa pondelkom začínujú klampiarske práce na realizácii nástrešných žľabov.

Po 7 týždňoch sa nám podarilo opraviť krov, osadiť fóliu a strešné laty na ploche 1000 metrov štvorcových - vďaka patrí Bohu aj úžasným chlapom.  

 

viac foto na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/7-tyzden