Oprava strechy - najhoršiu opravu máme azda za sebou

vymeriavanie

 Uplynulý týždeň bol v mnohým momentoch najnáročnejším. Oprava sa totiž realizovala v miestach západného úžľabia, kde dlhodobo zatekalo a krov bol značne poškodený. Samozrejme aj tu bolo potrebné celú časť strechy zdvihnúť a osadiť nové pomurnice. Štít strechy kaplnky mal ďaleko od roviny - rozdiel medzi jednou a druhou stranou bol 36cm (pozri foto). Rovnako aj celá strecha sa ani zďaleka k rovine nepribližovala. Vykonaných prác počas týchto dní bolo skutočne mnoho a viacero problémov sme zvládli.

Prosme spoločne nebeského Otca: "Pane, dopraj nám svoje požehnanie pri týchto prácach ako aj dobré počasie."

 

foto na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/3-tyzden