Oprava strechy: osadenie krytiny pokračuje

pohľad od hlavnej cesty

 Počas uplynulého týždňa (06.-10.09.2010) sme na obnove strechy kostola pokračovali v prácach na osadení novej krytiny. Začiatkom týždňa sme kládli novú krytinu ešte na južnej strane strechy do 2/3 plochy. Taktiež sme osadili z južnej strany strechy aj západnú časť. Samozrejme ide o "hrubé" položenie (nárožia  a všetky miesta, kde bude potrebné rezať krytinu na mieru, sa budú osádzať neskôr). V strede týždňa sme sa presunuli a severnú časť strechy, konkrétne na severnú strechu kaplnky. Tú sme rovnako pokryli novou krytinou. Koniec týždňa sa niesol skôr v duchu klampiarských prác (záveterné lišty, úžľabia) a samozrejme vo vymeriavaní pre osadenie novej krytiny. Je potrebné poznamenať, že strechu je dôležité zaťažovať postupne z obidvoch strán, preto došlo k presunu na severnú časť strechy.

Okrem prác na streche sme pracovali aj vo vnútri strechy. Tesárske práce pokračovali v osadzovaní príložiek na severnej strane. A denne sa čistí krov wap technológiou od všetkej nečistoty, aby sa následne mohol penetrovať. Aj napriek vrtkému počasiu sa počas uplynulého týždňa podarilo urobiť kus práce.

Bohu vďaka!

 

viac foto na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/10-tyzden