Oprava strechy: prvé osadenia novej krytiny

nová krytina

 Pracovný týždeň (30.08.-04.09.) bol hodne upršaný a tak sme prvé tri dni pracovali pod strechou. Postupne sme začali čistiť krov wap technológiou a následne sa  krov penetroval. Taktiež sa realizujú tesárske práce na nutných výmenách či statické "doplnky" - nové príložky na každej krokve. Počas večerných hodín sa práce presunuli na klenbu kostola, ktorú bolo potrebné vyčistiť. Už teraz vieme odhadnúť špinu, piesok  a inú nečistotu, ktorá bola  na klenbe kostola - cca 15 ton. Tú sme postupne nakladali do vedier, vyťahovali 3 metre na hore na krov, potom preniesli na pripravený zvod a vysypaii do kontajnera. Všetky tieto práce - čistenie krovu, penetrácia, tesárske výmeny ako aj dočistenie klenby kostola je nutné zrealizovať čo najskôr, keďže postupným osadením novej krytiny sa v krove bude výrazne stmievať.
Koniec týždňa sme strávili na streche osadzovaním novej krytiny, ktorá sa pribíja dvoma klincami .
A tak sa všetky tieto práce budú vykonávať  aj naďalej - avšak počasie bude určovať ktoré kedy áno a kedy nie.
sv. Peter z Alkantary - oroduj za nás
 
viac foto na: farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/9-tyzden