Oprava strechy: prvý krát dostáva strecha dažďové žľaby

detail

 Týždeň (23.-27.08.) sa niesol v mnohých rôznorodých prácach. V pondelok sme ešte dokončovali s osadením fólie a strešných lát v strednej časti severnej strany strechy, v utorok sme celý deň vyrovnávali štít strechy do jednej roviny (skoro všetkých 66 krokiev bolo potrebné nadkladať klinmi v rôznych hrúbkach, aby sa štít dostal do jednej roviny). V stredu medzi nás prišla klampiarska firma, ktorá začala realizovať nástrešné žľaby.  Tie sme sa samozrejme mali pripravené so všetkými komponentami. Strecha sa následne už definitívne uzavrela fóliou a strešnými latami aj tesne nad novými nástrešnými žľabmi. A mnohé iné prípravné práce sa nám podarilo zrealizovať do nastávajúcich dní a tak sa krok po kroku posúvame ďalej.

Týždeň sme ukončili sobotnou brigádou chlapov z farnosti na vyčistení odtokového rigola, čo bola ďalšia prípravná práca naväzujúca na ďalšie zámery. Ale o tom inokedy.

Rovnako sme v sobotu začali s čistením klenby. Keďže sa tam nachádza mnoho nečistoty, ktorú treba odstrániť, budeme každý deň od 17:30 do 19:30 hod. pracovať na tomto čistení (pozri foto). Taktiež aj v sobotu. Preto chlapov našej farnosti pozývame na tieto práce. ďakujeme.

 

viac na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/8tyzden