http://www.farnostokolicne.sk

Pápež František v dnešnej homílii o schopnosti vnímať krásu toho, čo nás čaká

Francesco in casa di Marta I.

 Cesta viery nie je bláznovstvo, ale príprava srdca na vnímanie krásnej tváre Boha, povedal okrem iného pápež František v dnešnej homílii počas svätej omše slávenej v Dome sv. Marty. Zúčastnili sa na nej niektorí zamestnanci Vatikánskej tlačiarne, Žandárskej stanice, Úradu práce a ďalší. Svätý Otec sa najprv pozastavil pri slovách evanjelia, ktoré povedal Ježiš svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje!“„Tieto Ježišove slová sú skutočne krásne. Ježiš hovorí svojim učeníkom vo chvíli rozlúčky priamo od srdca. Vie, že sú smutní, pretože si uvedomujúže to nie je dobréOn však povzbudzuje: ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje!‘ A hovorí to ako priateľalebo s postojompastiera. Ja vravím, že hudba týchto Ježišových slov je postojom pastiera; takto robí pastier so svojimi ovečkaminie... ‚Nech sa vám srdce nevzrušuje! Majte vieru v Bohaaj vo mňa.‘ A začne hovoriť o čom? O nebi, o našej definitívnej vlasti. Majte vieru vo mňa. Je toako keby povedal: Ja zostávam verný... Potom im s výrazom architekta poviečo ide urobiť: ‚Idem vám pripraviť miestov dome môjho Otca je mnoho 

príbytkov.‘ A Ježiš ide pripraviť miesto.“


Pápež sa ďalej pýta, kde je toto miesto? Čo znamená pripraviť miesto? Zabezpečiť nejakú miestnosť tam hore? Podľa jeho slov pripraviť miesto znamená „pripraviť našu schopnosť vidieť, vnímať, vychutnať, chápať krásu toho, čo nás čaká v tej vlasti, ku ktorej kráčame.„Celý kresťanský život je dielom JežišaDucha Svätého, aby sme si pripravili miestopripravili svoje oči, posilnili ich schopnosť vidieť... ‚Aleotčeja vidím dobreNepotrebujem okuliare.‘ Avšak toto je iné videnie... Spomeňme si na týchktorí trpia šedým zákalom amusia byť operovaní. Vidia, ale po operácii čo hovoriaNikdy som si nemyslel, žeby som mohol vidieť aj bez okuliarov tak dobre!‘. Naše očioči našej duše potrebujú byť pripravené, uspôsobené nato, aby boli schopné vidieť  krásnu Ježišovu tvár. Sluch potrebuje byť pripravený na počúvanie tých dobrých vecíkrásnych slovIde najmä o to, aby bolo naše srdce pripravenépripravené pre lásku, schopné milovať viac.“ 


Na ceste života – povedal ďalej pápež – Pán pripravuje naše srdcia cez skúšky, útechy, utrpenia, aj cez dobré veci:Celá cesta životom je cestou prípravyNiekedy ju Pán musí urobiť rýchloako tomu bolo s kajúcim zločincom na krížimal len pár minút na prípravua urobil toAle v normálnom živote je to inakvšakNechajme si pripraviť srdceočisluch natoaby sme prišli do tejto krajinyPretože toto je naša vlasť. ‚Ale, otčeja som hovoril s jedným filozofom a on mi povedalže všetky tieto 

úvahy  bláznovstvomže sme pomýleníveď život žijeme tu a teraz a ako bude tam, to nevieme...‘ Niektorí uvažujú takto, ale Ježiš nám hovoríže to nie je tak. HovoríMajte vieru vo mňa‘Toto, čo vám hovorím, toto je pravda, neklamem, nezavádzam.“


Príprava na nebo – povedal pápež – je začať pozdravovať ho z diaľky. To nie je odcudzenie. Toto je pravda: dovoliť, aby Ježiš pripravil naše srdcia, naše oči na tú veľkú krásu. Je to cesta krásy a „cesta návratu do vlasti“ – povedal Svätý Otec a v závere homílie sa modlil, aby nám Pán dal túto silnú nádej, odvahu a aj pokoru nechať Pána, dovoliť mu „aby nám pripravil domov, konečný príbytok v našich srdciach, v našich očiach a ušiach. Nech sa tak stane“.
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/04/26/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_v_dne%C5%A1nej_hom%C3%ADlii_o_schopnosti_vn%C3%ADma%C5%A5_kr%C3%A1su_toho,_%C4%8D/slo-686665
Vatikánskeho rozhlasu 

 

 
replica rolex