Pápež v utorkovej homílii: Zmeňme svoj život, nehrajme sa na svätých

papa in s.messa

  Vatikán 18. marca 2014 - Pôstne obdobie je časom na nápravu života a priblíženie sa k Pánovi – zdôraznil pápež František pri dnešnej rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Varoval pred považovaním sa za lepších ako ostatní. Pokrytci sa robia dobrými a nechápu, že nikto nie je spravodlivý sám v sebe, všetci potrebujeme byť ospravodlivení. Práve na tento teologický pojem „ospravodlivenia“ sústredil Svätý Otec pozornosť v dnešnej homílii, komentujúc prvé čítanie z knihy Proroka Izaiáša (Iz 1, 10. 16-20). Keď Pán vyzýva k obráteniu dve hriešne mestá, Sodomu a Gomoru, poukazuje to na skutočnosť, že všetci musíme zmeniť svoj život, dobre sa pozrieť do svojej duše, kde vždy možno niečo nájsť – povedal Svätý Otec, pričom zdôraznil, že tu ide o ozajstný kontakt s Pánom: Pôst nás približuje k Pánovi. On nás chce mať blízko a uisťuje nás, že na nás čaká, aby nám odpustil. Avšak Pán chce našu úprimnosť a varuje nás pred pokrytectvom.„Čo robia pokrytciPretvarujú sa, akí sú dobrí, nosia masku ako zo svätého obrázkumodlia sa hľadiac do nebatak, aby ich všetci videlicítia sa spravodlivejší ako ostatnípohŕdajú druhými. Hovoria: ‚Ja som katolík ako trebapretože môj strýko bol veľký dobrodinectoto je moja rodina a ja som študoval tam a tam, poznám toho biskupa, toho kardinála, otec zas tamtoho...‘ Považujú sa za lepších od ostatnýchTo je pokrytectvoPán nato hovoríNie, to nie.‘ Nikto nie je spravodlivý sám zo sebaVšetci potrebujeme byť ospravodliveníA jediný,kto nás môže urobiť spravodlivými, je Ježiš Kristus.“


Preto sa musíme približovať k Pánovi, dodal Svätý Otec. Aby sme neboli kresťanmi „naoko“, a keď sa zdanie pominie, vyjde najavo skutočnosť, že nie sme kresťanmi. Čo je teda skúšobným kameňom toho, či sme pokrytci, alebo sa približujeme k Pánovi? Odpoveď nám opäť dáva Pán v prvom čítaní, kde hovorí: „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro.” Toto je výzva, poznamenal Svätý Otec a pokračoval otázkou: Ale čo je znamením toho, či ideme dobrou cestou?„Pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Mať starosť o blížneho: choréhochudobnéhonúdznehonevzdelanéhoTo je skúšobný kameňPokrytci toto nevedia robiťnemôžu, pretože sú plní samých seba slepí, keď sa treba pozrieť na inýchKto sa trochu pohne priblíži sa k Pánovisvetlo Pána mu umožní vidieť tieto veci a ide na pomoc bratomToto je znamenieznamenie obrátenia.“


Samozrejme, nie je to ešte celé obrátenie, tým je stretnutie s Ježišom Kristom. Ale znamením toho, že sme s Ježišom Kristom, je toto: starosť o našich bratov a sestry, o tých najchudobnejších, chorých, ako nás učí Pán a ako čítame v 25. kapitole Evanjelia podľa Matúša:Pôstny čas je pre nápravu životausporiadanie životazmenu života, aby sme sa priblížili k PánoviZnamením tohože sme od Pána vzdialeníje pokrytectvoPokrytec nepotrebuje Pána, myslí si, že spasí sám sebaa tvári sa ako svätýZnamenie tohože sme sa priblížili kPánovi, je v pokánív prosbe o odpusteniea v tomže sa staráme o bratov v núdziNech nám všetkým dá Pán odvahu a svetlo. Svetlo, aby sme poznaličo sa deje v našom vnútri a odvahuaby sme činili pokánie, aby sme sa priblížili k PánoviJe pekné byť blízko priPánovi.“ 
Text zverejnený na internetovej stránke 
http://sk.radiovaticana.va/news/2014/03/18/p%C3%A1pe%C5%BE_v_utorkovej_hom%C3%ADlii:_zme%C5%88me_svoj_%C5%BEivot,_nehrajme_sa_na_sv%C3%A4t%C3%BDch/slo-782528
Vatikánskeho rozhlasu