Počas nedeľnej búrky sme dostali priamy zásah do veže kostola

blesk

 Nedeľné popoludnie sa zapíše aj do našej kroniky, keďže počas búrky sme dostali priamy zásah blesku do veže kostola. Už v nedeľu bolo jasné, že nie všetko ostalo v poriadku. Preto sme počas uplynulých dní zisťovali rozsah poškodenia. Poškodil sa nám celý internetový rozvod od veže, kde je osadená anténa na príjem ako aj vysielanie sígnálu, cez všetky ďalšie zariadenia až po koncové zariadenia. Toto prepätie sa šírilo sietovými káblami. Toto už máme ako tak spojazdnené.  Druhým problémom ostávajú zvony - aj napriek prepäťovej ochrane sa ukazuje, že riadiaca elektronika  a dvojkanálové spínacie hodiny nevydržali. Múdrejší budeme po obhliadke špecializovanej firmy.

A tak toto popoludnie v kronike opíšeme ako popoludnie neželanej "návštevy".