Porucha živého vysielanie slávenia sv. omší je odstránená

kamera

Porucha živého vysielania slávenia sv. omší z farského kostola sv. Petra z Alkantary je odstránená. 

 

Pondelok: 02.12.2020 o 18:00 hod.

Streda - Sobota: 03.-07.11.2020 o 18:00 hod.

Nedeľa: 08.11 2020 o 09:00 hod.

 

Veríme, že sa takto spoločne duchovne spojíme pri slávení Ktristovej nekrvavej obety.

link: www.youtube.com/user/farnostokolicne/videos