http://www.farnostokolicne.sk

Posolstvo Benedikta XVI. k SDM 2013 v Riu de Janeiro

Rio de Janiero Christus

 Dnes bolo zverejnené Posolstvo Benedikta XVI. pre Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v Riu de Janeiro od 23. do 28. júla 2013 na tému «Choďte a učte všetky národy!» (porov. Mt 28,19). Svätý Otec v ňom pozýva mladých, aby boli prvými misionármi medzi svojimi vrstovníkmi v dnešnom svete internetu. Pripomína slová Jána Pavla II.: „Viera mohutnie tým, že ju dávame“. Povzbudzuje mladých k čítaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi, aby poznávali vieru „s takou istou dôslednosťou, s akou špecialista informatik pozná operačný systém počítača“. 

„Milí mladí priatelia, bol by som rád, keby sa ku každému z vás dostal môj pozdrav plný radosti a lásky. Som si istý, že mnohí z vás sa vrátili zo Svetových dní mládeže v Madride viac «zakorenení v Kristovi, upevnení vo viere» (porov. Kol 2,7). Tohto roku sme si v rôznych diecézach uvedomovali radosť z toho, že sme kresťania, inšpirovaní témou «Ustavične sa radujte v Pánovi!» (Flp 4,4). A teraz sa pripravujeme na ďalšie svetové stretnutie, ktoré budeme prežívať v Riu de Janeiro v Brazílii v júli 2013. Chcel by som v prvom rade obnoviť pozvanie, aby ste sa zúčastnili na tejto významnej udalosti. Slávna socha Krista Vykupiteľa, ktorý vládne tomuto krásnemu brazílskemu mestu, bude výrečným symbolom: jeho otvorené náručie je znamením toho prijatia, ktoré má Pán vyhradené pre všetkých, ktorí k nemu prichádzajú a jeho srdce zobrazuje nesmiernu lásku, ktorú má pre každého z vás. Nechajte sa ním zlákať! Zažite túto skúsenosť stretnutia s Kristom spolu s mnohými ďalšími mladými ľuďmi, ktorí prídu do Ria na budúce svetové stretnutie! Nechajte sa ním milovať a budete svedkami, akých svet potrebuje.“

Toľko úvod posolstva, ktorého obsah Svätý Otec zhrnul do ôsmich bodov, hovoriacich o naliehavosti Pánovho volania, aby sme veľkodušne nasadili samých seba do budovania Božieho kráľovstva ohlasujúc evanjelium. Naše misijné poslanie predpokladá stať sa učeníkmi Krista. Je tu teda prvok osobného rastu vo viere, ktorý predchádza imperatív «Choďte!», doplnený priestorovým určením «ku všetkým národom». Posolstvo Benedikta XVI. k SDM 2013 uzatvára časť označená «Hľa, tu som, Pane!», ktorá je láskavým pozvaním Svätého Otca:

„Záveromdrahí mladí, by som Vás chcel pozvať, aby ste načúvali v hĺbke svojho vnútra tomu pozvaniu Ježiša, pozvaniu ohlasovať jehoevanjeliumAko predstavuje veľká socha Krista Vykupiteľa v Riu de Janeiro

jeho srdce miluje všetkých bez rozdielu a jeho objatie sa chcedostať ku každému. Vy sa staňte srdcom a rukami JežišaChoďte a svedčte svojou láskoubuďte novými misionármi, inšpirovanýmiláskou a prijatímNasledujte príklad veľkých misionárov Cirkvi, ako svätého Františka Xaverského a mnohých ďalšíchNa konci Svetových dní mládeže v Madride som požehnal niekoľkých mladých ľudí z rôznych kontinentovktorí odchádzali na misie

Predstavovali mnohýchmladýchktorí v nadväznosti na proroka Izaiáša povedali Pánovi«Tu sompošli mňa» (Iz 6,8). Cirkev  vo vás dôveru a je veľmivďačná za radosť a dynamikuktoré rozdávate. Veľkoryso využívajte svoje schopnosti v službe evanjeliuViemeže Duch Svätý sa darujetým, ktorí sa v pokore srdca dávajú k dispozícii pre toto ohlasovanieA nebojte saJežišSpasiteľ svetaje s nami vždy

 do skončenia sveta (porov. Mt 28,20)!“zdroj: www.radiovaticana.org

 
replica rolex