Práce na obnove strechy - časť kaplnka

demontáž krytiny

 Počas uplynulého týždňa (12.07.-16.07.2010) práce na obnove strechy pokračovali na severnej strane lode so začiatkom od východu, východná strana kaplnky a  úžľabie medzi týmito dvoma strechami. Spodná časť krovu bola značne poškodená od zatekania. Z dvoch potrebných pomurníc na ktorých je celá strecha postavená, nebola na tomto mieste ani jedna a celá strecha ležala na obvodovom múre. Potrebné nadvihnutie strechy aby sa pomurnice osadili bolo technicky skutočne náročné. Až tak sa mohlo pristúpil k postupnej výmene jednotlivých častí. V tejto časti strechy sme sa museli vysporiadať ešte jednou skutočnosťou - nerovnosť strešnej roviny. A tak pri osadení fólie a strešných lát sme vyrovnávenie strechy museli zvládnuť. Ďalšia časť strechy je opravená do pôvodnej podoby a chceme vyjadriť vďaku Bohu za úspešný týždeň a rozprávkové počasie.

Sv. Peter z Alkantary - oroduj za nás!

viac na: farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/2-tyzden